Про освітню програму Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі спеціальності 073 Менеджмент

aboutspec

Освітня програма «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі» спеціальності 073 «Менеджмент» спрямована на вивчення особливостей управління підприємствами медійної сфери. Програма акредитована Національним агентством з забезпечення якості вищої освіти, що засвідчує  її відповідність вимогам підготовки фахівців. Підготовка ведеться за всіма рівнями вищої освіти, денною формою навчання та навчання без відриву від виробництва (заочна форма).

Медіаменеджмент — відносно молодий напрям управлінської науки, який розвинувся в умовах зростання масових комунікацій, активного розвитку нових інформаційних технологій, поширення та глобалізації медіа. Поява нових можливостей викликала необхідність зміни підходів до роботи медіа підприємств, формування інноваційних бізнес – моделей, вдосконалення принципів адміністрування.

Основна ціль медіаменеджменту — втілення творчих ідей в економічно успішні бізнес-проекти. Медіаменеджмент забезпечує високу доходність та динамічний розвиток підприємств видавничого, рекламного, телерадіо- бізнесу.

Більше про медіаменеджмент у Вікіпедії.

Спеціалізовані навчальні програми з медіаменеджменту з'явилися у розвинених країнах у 90–2000-х рр. Коледжі та бізнес-школи пропонують підготовку бакалаврів в даній сфері за 3–4 річною програмою, далі навчання продовжується в магістратурі.

Створені і функціонують міжнародні асоціації з медіаменеджменту: з 1961 р. Media Financial Management Association (https://www.mediafinance.org), з 2003 р. European Media Management Association (https://www.media-management.eu/about-emma/), з 2012 р. Іnternational media management academic association (https://immaa.org/about/). 

Видаються наукові журнали з менеджменту та управління медійним бізнесом: The International Journal on Media Management (https://mcm.unisg.ch/forschung/publikationen-und-buecher/jmm), Nordic Journal of Media Management (https://journals.aau.dk/index.php/NJMM), Journal of Media Business Studies (https://www.tandfonline.com/loi/romb20), Journal of Media Еconomics (https://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode=hmec20). 

Глобальний медіа сектор, що швидко змінюється, вимагає розумних та інноваційно-мислячих лідерів, що здатні забезпечити його розвиток. 

Детальніше з освітніми програмами та навчальними планами можна ознайомитися у відповідних розділах.

Чекаємо на Вас!