Про освітню програму Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі спеціальності 073 Менеджммент

aboutspec

Освітня програма «Медіаменеджмент та адміністрування у видавничо-поліграфічній галузі» спеціальності 073 «Менеджмент» є унікальною в освітньому просторі України і спрямована на вивчення особливостей управління підприємствами медійної сфери.

Медіаменеджмент — відносно молодий напрям управлінської науки, який розвинувся в умовах зростання масових комунікацій, активного розвитку нових інформаційних технологій, поширення та глобалізації медіа. Поява нових можливостей викликала необхідність зміни підходів до роботи медіа підприємств, формування інноваційних бізнес – моделей, вдосконалення принципів адміністрування.

Основна ціль медіаменеджменту — втілення творчих ідей в економічно успішні бізнес-проекти. Медіаменеджмент забезпечує високу доходність та динамічний розвиток підприємств видавничого, рекламного, телерадіо- бізнесу.

Більше про медіаменеджмент у Вікіпедії.

Спеціалізовані навчальні програми з медіаменеджменту з'явилися у розвинених країнах у 90–2000-х рр. Коледжі та бізнес-школи пропонують підготовку бакалаврів в даній сфері за 3–4 річною програмою, далі навчання продовжується в магістратурі.

Створена і функціонує Європейська асоціація навчальних закладів в сфері медіа менеджменту, що об'єднує 36 навчальних закладів.

Видається міжнародний журнал з медіа менеджменту.

Глобальний медіа сектор, що швидко змінюється, вимагає розумних та інноваційно-мислячих лідерів, що здатні забезпечити його розвиток.

Детальніше з освітніми програмами та навчальними планами можна ознайомитися у відповідних розділах.

Чекаємо на Вас!

Колектив кафедри МВПГ.